Maila era fångstrapporter till andym72@me.com eller Sms 070-3200084.

FÅNGSTRAPPORTER 2017

Dag      namn                           art           vikt    cm     bete         zon.    tid

1 jan     Peter Ahlgren           Öring       3,6      70      jigg           1                C&R
1 jan     Edvin Stenberg        Öring       –          60      Fluga        1                C&R
13 jan   Anders Norrmann  Öring       3,0      60       Jigg         2      14.30
22 jan  Edvin Stenberg         Öring       –          50     Fluga        2                C&R
22 jan  Edvin Stenberg         Öring       1,5       50     Fluga        2                C&R
22 jan  Edvin Stenberg         Öring       3,1       60     Fluga        2                C&R
27 jan  Ola Muscat                 Öring       –          70     Fluga        4     13.00 C&R
27 jan  Ola Muscat                 Öring       –          50     Fluga        4     13.30 C&R
27 jan  Peter Olsson              Öring       1,7       50     Fluga        2                  C&R
27 jan  Peter Olsson              Öring       5,5       80    Fluga                            C&R
29 jan  Erik Stenberg           Öring         –         86     Fluga        1      15.30  C&R

3   feb  Tommy Möller         Öring         –          53    Fluga         1      14.00 C&R
13 feb  Andreas Möller        Öring         –          55    Fluga         1      16.45  C&R
14 feb  Peter Olsson             Öring         4,3     70     Fluga                             C&R
14 feb  Peter Olsson             Öring         2,1      50    Fluga                             C&R
17 feb  Edvin Stenberg        Öring           –        60    Fluga        5       16.30  C&R
18 feb Peter Olsson              Öring         –          50    Fluga       1                     C&R                                                                                                                                  20 feb Lars Brandt               Öring         –          79    Fluga        1        9.45    C&R
22 feb Joakim Svensson     Öring          –          61    Jigg          3        11.40  C&R
22 feb Andreas Möller         Öring         –          63    Fluga       4        12.30  C&R
22 feb Andreas Möller         Öring         –          75    Fluga       2         13.15   C&R

 

FÅNGSTRAPPORTER 2016

Dag      namn                           art           vikt    cm     bete         zon.    tid
1 Jan     Peter Ahlgren          Öring       7,5     92                       1
1 jan     Ola Muscat               Öring                  50      Fluga       1                    C&R
1 jan     Ola Muscat               Öring                  75       Fluga      4                    C&R
9 jan    Andreas Möller        Öring        1,5    50       Jigg         2        10.20 C&R
10 jan  Andreas Möller        Öring        5,4    79      Jigg          3        11.00 C&R
16 jan   Tommy Möller        Öring        2,3    60      Jigg          2        12.00 C&R

11 feb   Ola Muscat                Öring                 60      Fluga       2        14.00 C&R
28 feb  Peter Ols                   Öring    ca 1,7 ca 50   Fluga       2        15.30 C&R

1  mars Ola Muscat               Öring                74      Fluga         1          13.20 C&R
1  mars Tobias Wanslund     Öring       1,8   53                                   10.50
6 mars Edvin Stenberg        Öring                 ca 57 Fluga        2        12.10 C&R
9 mars Lars Brandt              Öring                  62    Fluga        2         10.00 C&R
9 mars Lars Brandt               Öring                 60    Fluga        3         11.30 C&R
11 mars Ola Muscat               Öring                 52     Fluga        1         12.00 C&R
11 mars Ola Muscat               Öring                 64     Fluga        1         12.20 C&R
12 mars Edvin Stenberg        Öring                ca 40 Fluga        1        15.15 C&R
24 mars Brian J                     Öring        3,6   ca 65                  3          11.00

FÅNGSTRAPPORTER 2015

Dag      namn                           art           vikt    cm     bete         zon.    tid
3.  april.   Andreas Möller.     Öring.   0,8.                 Jigg.        1.       20.00 C&R
3. april.   Andreas Möller.      Öring.    2,3.    62.      Jigg.          1.     19.30
3. april.    Andreas Möller.    Öring.     1,0.     45.     Spinnare.  2.    18.30. C&R

29 mars.  Andreas Möller.       Öring.       1,2.      52.      Spinnare.    1.     12.30.  C&R
29 mars.   Andreas Möller.      Öring.        0,9.                Spinnare.    1.     12.45.  C&R
14 mars.  Andreas Möller.        Öring.        0,65      41 cm.  Fluga.      2.    14.30 C&R
12 mars.  Stefan Håkansson.   Öring.       1,8.      –          Spinnare.   1.       11.00
9  mars.  Anders Norrman        Öring.      2,5        63 cm.  Jigg.         4.       15.30

9  mars.  Andreas Möller.        Öring.        –         49 cm.  Fluga.        2.       09.30 C&R
9  mars.  Andreas Möller.        Öring.        –         41 cm.  Fluga.        2.       09.00 C&R
8  mars.  Tommy Möller.        Öring.        –         62 cm.   Jigg.        2.       11.00 C&R
27 feb.    Andreas Möller.       Öring.       1,2 .    53      Fluga.       1.       11.20. C&R
27 feb.    Andreas Möller.       Öring.       1,25.    52.      Fluga.       1.       10.15 C&R
14 feb   Andreas Möller         Öring         –        45cm    Fluga    1         17.15    C&R

1. feb   Anders Norrman.  Öring         2,0.       55        Jigg.        4.          11.17
7 feb.    Andreas Möller.     Gädda.      5,5.      80.      Jigg.       1.        16.30
25 jan.  Anders Norrman. Öring.       1,8.     51           Jigg.      4.       14.00
23 jan.  Anders Norrman. Öring.       3,0.     63         Jigg.     2.      15.00
4 jan    Tommy  Möller      Öring         –       46          Jigg         1       15.20 C&R
4 jan    Andreas Möller      Öring        2,2      58        Jigg        1      15.10C&R,
4 jan    Tommy Möller      Öring        2,3      61         Jigg        2      14.30 C&R
4 jan    Tommy Möller      Öring        1,1      50          Jigg        3       14.00 C&R
3 jan    Andreas Möller      Öring        2,2      60       Jigg        3       15.20 C&R

 

Comments are closed.