Höringen är FK Sydfiskarnas medlemstidning som utkommer 2 gånger om året. Här kan du läsa om arbetet i Skivarpsån, fisketävlingar, fiskeutflykter mm.

Höringen nr  2 2014

 

Comments are closed.